ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ วมว. (SC2-202)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด <<