ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ วมว. (SC2-202)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-วมว.66

>> ดาวน์โหลด <<