คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน Data Science and sustainable agriculture; Climate Change, Innovation and extreme Risk Assessment (DSSA) ในโอกาสที่ได้รับรางวัล โครงการวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ลำดับที่ 3 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในการประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์