เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 สาขาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ภาควิชาฟิสิกส์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม” สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน กิจกรรมประกอบด้วย เสวนาเรื่องเล่าเส้นทางศิษย์เก่าในภาคอุตสาหกรรม โดยศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 4 คน ได้แก่

1 ) นางสาวพรสุนา จำปี จุ๊บแจง ตำแหน่ง Process Technician PIE

2) นายธีรพัฒน์ สมน้ำคำ ทักทาย ตำแหน่ง Process Technician ALD/PECVD

3) นายปิยะพงศ์ ด้วงทอง ด้า ตำแหน่ง Process Technician Printing
บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

4) นางสาวอรวรรณ เดชพุด ตำแหน่ง R&D Engineer.
บริษัท Electrolux Professional (Thailand) Co.,Ltd

รวมทั้งการบรรยายพิเศษในหัวข้อ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยคุณประภัสสร ทองสุข และคุณดรุเณศ อึ่งขวัญ ผู้เชี่ยวชาญงานสรรหา บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด และจะมีการศึกษาดูงาน ในวันที่ 24 พ.ย. 2566 ณ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) BCG และโรงไฟฟ้าน้ำพอง จ.ขอนแก่น