ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ [SC2] จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะงานหลังคาSC2