คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนในเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 11 มกราคม 2564 ด้วยวิธีการออนไลน์ผ่าน Application Line

ประกาศ-เปลี่ยนแปลงวันสอบ-11-มค-64