น้องๆ อยู่บ้านเบื่อมั้ย? มาสร้างงานศิลปะแสนสนุก เสริมความรู้ด้านบรรพชีวิน และฝึกภาษาอังกฤษกันเถอะ
กิจกรรมวันเสาร์ Fossil for Kids
ตอน จากทะเลสู่บก (From the sea to the land)🌊
สำหรับเยาวชน อายุ 5-12 ปี👦🏻👧🏻
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม🦕
กิจกรรมที่จะพาน้อง ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลก 🦖 🦖 และสิ่งมีชีวิต ผ่าน episode ตอนต่าง ๆ ในโครงการนอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้ดังกล่าวแล้ว ยังได้ลองฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจำลองการเป็นนักบรรพชีวิวิทยา, สัมผัสและเรียนรู้ฟอสซิลของจริง, ทำกิจกรรมศิลปะแสนสนุก 🎨 และตลอดกิจกรรมจะเป็นแบบ 2 ภาษาที่จะให้น้องๆ ได้ฝึกเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 💁‍♂️ ที่เกี่ยวข้องกับบรรพชีวินวิทยาอีกด้วย
.
.😷มีมาตรการป้องกันตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
.

รีบสมัครร่วมโครงการ #ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป<<<
สมัครออนไล์และกำหนดการ ได้ที่ : https://forms.gle/6H2TZT5Bz7gA1DBu5
ค่าลงทะเบียน 500 บาท/ท่าน
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

  • ผลงานการสร้างสรรค์ด้านศิลปะทางบรรพชีวินวิทยา
  • อาหารกลางวันและอาหารว่าง
  • ประกาศนียบัตร
    จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    ** ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี