คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรม Bronze Medal จากการเข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” กับผลงานนวัตกรรม เรื่อง “Multihole atmospheric pressure plasma jet (Multihole-APPJ)” โดยรูปแบบการจัดงานเป็นการนำเสนอผลงานนวัตกรรมผ่านคลิปวิดีโอ และตอบคำถามคณะกรรมการแบบออนไลน์ (Virtual Event) ซึ่งมีนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในเวทีนี้มากกว่า 800 ผลงาน และมีประเทศเข้าร่วมมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก
ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2564 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ที่มา : เพจ UIC MSU