คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
“โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ”

รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 12-15 มิถุนายน 2564
ที่เว็บไซต์ https://registration.msu.ac.th


ดาวน์โหลด

sci-tacs4-1