คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้อำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ในการใช้ห้องเพื่อสอนออนไลน์ โดยการจองผ่านระบบจองห้องประชุม (ใช้ user และ password เดียวกันกับระบบ e-office) โดยเปิดให้จอง 12 ห้องได้แก่

อาคาร SC1 ห้อง SC1-112, SC1-212, SC1-312, SC1-412
อาคาร SC2 ห้อง SC2-201/1, SC2-201/2, SC2-204/2, SC2-206/1
อาคาร SC3 ห้อง SC3-217, SC3-301, SC3-401, SC3-402

ระบบจองห้องประชุม : http://202.28.32.138/roomreserve/