คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตยา แสนศักดิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
ในวันที่ 10 กันยายน 2564
เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้อง SC1-101 ภาควิชาคณิตศาสตร์
และขอเชิญร่วมมุทิตาจิตผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญร่วมอวยพรในรูปแบบออนไลน์