เชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมโหวตอาจารย์ในดวงใจศิษย์

ร่วมโหวตที่นี่

วันเวลาในการโหวต ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2564
ประกาศผลการโหวต วันที่ 16 กันยายน 2564
มอบเกียรติบัตร(อิเล็คทรอนิกส์)อาจารย์ในดวงใจศิษย์ ในพิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 16 กันยายน 2564