สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564”

วิธีเสนอชื่อ (สายสนับสนุน)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านทางลิงก์ https://forms.gle/1khGBpJK7k5qZE3Z7
หรือ QR Code ภายในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564


<<ดาวน์โหลด>> : ประกาศแนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 https://drive.google.com/…/1VNloUM5DtvxbrB9m…/view…

วิธีเสนอชื่อ (สายวิชาการ)

เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านทางลิงก์ https://forms.gle/EtEC1j7PwBovwYRa8
หรือ QR Code ภายในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

<<ดาวโหลด>> ประกาศแนวทางการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 https://drive.google.com/…/1DahtZW…/view…