ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ จำนวน 53 รายการ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด