มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1 Portfolio
1-25 ตุลาคม 2564 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

ปฏิทินการรับสมัครรอบอื่นๆ

🚩 รอบที่ 1 #Portfolio โครงการกีฬา, โครงการศิลปวัฒนธรรม และอีก 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ รับสมัคร วันที่ 1 – 20 ธ.ค. 64
🚩 รอบที่ 2 #Quota รับสมัคร วันที่ 5 ม.ค. – 28 ก.พ. 65
🚩 รอบที่ 3 #Admission รับสมัคร วันที่ 2 – 10 พ.ค. 65
🚩 รอบที่ 4 #DirectAdmission รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 – 12 มิ.ย. 65

ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://admission.msu.ac.th หรือเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham university