คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรนันต์ นาคบรรพต อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ให้ติดอยู่ในรายชื่อ 2% แรกของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก หรือ World’s Top 2% Scientists by Stanford University 2021 การจัดอันดับนี้จัดทำขึ้นในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.2021 ซึ่งพิจารณาจากค่า Composite Score ที่คำนวณจากจำนวนผลงานวิจัยและจำนวนการได้รับการอ้างอิงในมิติต่าง ๆ จากทั่วโลก

ผลงานวิจัย


ข้อมูลอ้างอิง : Elsevier BV – August 2021 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” (digitalcommonsdata.com)