เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทอดกฐิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บริเวณลานอาคารบรมราชกุมารี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมถวายปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 16,249 บาท และร่วมจัดโรงทานคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดงานภายใต้รูปแบบมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 โดยในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 จะทำการทอดถวาย ณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม