NEWS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทำการสอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไปณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ผู้ประกอบการพลนิสิต ครั้งที่ 3” บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 3” (บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด)...

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCAS1)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี"โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564"TCAS รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCAS1)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี"โครงการโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564"TCAS รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 สมัครที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพรัตน์ สีพลไกร ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชา เคมีอินทรีย์

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 1 (PORTFOLIO)

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 1 (PORTFOLIO)

Science, MSU OPEN HOUSE 2020

กิจกรรม Open House คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563"มาเป็นนักสืบ เพื่อหาอนาคตของตัวเอง"

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ระดับปริญญาเอก จำนวน 20,000 บาท นายวสันต์ พันทะศรี...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ.2563 ได้แก่

โครงการพี่ให้ยืมชุดครุย…น้องลุยเลย ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วและประสงค์จะให้น้องๆ ได้ยืมชุดครุย เพื่อใช้ในงานวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562-2563 สามารถลงทะเบียน...