เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งสำหรับระบบนิวเมติกส์อัตโนมัติ” (IIoT For Pneumatic Automation system) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน โดยมีคุณ ศรัทธาพล จินชัย ผู้จัดการโครงการการศึกษา บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ “แนวโน้มอุตสาหกรรมไทย อีก5ปี ในมุมมอง ของ SMC (Thailand) LTD., โดย ดร.ปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นเป็นการอบรมพื้นฐานระบบนิวแมติกส์อัตโนมัติ และอบรมภาคปฏิบัติการเชื่อมต่ออุปกรณ์นิวเมติกส์ด้วยระบบ IIoT ผ่าน smart phone โดยมีวิศวกร ช่างซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงานและผู้ที่สนใจ ตลอดจนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ