ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 4/2566
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.)

สอบแข่งขัน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566

  • สอบความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
    เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้อง SC3-202 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3)
  • สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
    เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน-นักวิทย์-ครั้งที่-4-2566