ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC milling machine)
จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด