ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ กรณีชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ในราชการต่อไป โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 551 รายการ ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด