วันที่ 3 พ.ค. 67 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมยกระดับสมรรถนะศิษย์เก่าในภาคอุตสาหกรรม” (Upskill / Reskill) ภายใต้โครงการบริการวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเมติกส์ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ บรรยายพิเศษเรื่อง ความเป็นกลางทางคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม (Carbon Neutrality) นายวัชรพงศ์ คล้อยสุวรรณ์ ตำแหน่ง Engineer บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง อุตาสหกรรมพลังงานสะอาทิตย์เทคโนโลยีและการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ นายนพดล มั่นอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเมติกส์ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคอุตสาหกรรม และเยี่ยมชมเทคโนลนิวเมติกส์และระบบอัตโนมัติ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี คณาจารย์ นิสิตหลักสูตร วท.ม.พลังงาน และ วท.บ.พลังงานงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจในภาคอุตาหกรรมกว่า 30 คน