รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 1 (PORTFOLIO)

สมัครเลย ที่นี่ https://admission.msu.ac.th/