คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2564
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศ-ชื่อมีสิทธิ์สอบ-1-64