ประกาศการเลื่อนสอบรอบสอง และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
โครงการ วมว.ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันเวลาในการสอบ : วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 – 16.30 น.
ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ : ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ถึงเวลาเวลา 14.00 น.)


โดยชำระผ่านบัญชี : ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว. เพื่อการสมัครสอบรอบสอง”
เลขที่บัญชี 708-7-06846-1
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 700 บาท
เมื่อโอนเสร็จแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนมาที่อีเมล :
sciusmsu1173@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลของผู้สมัคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 098-7508918 (คุณเมธินี)

รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์โครงการ วมว.

396