หลักสูตร วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล (Bachelor of Science Program in Molecular Genetics) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

TCAS รอบที่ 2 (Quota) รับสมัคร 5 ม.ค. – 28 ก.พ. 64 https://admission.msu.ac.th