เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 70 กล่อง จาก หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท์ โดย คุณกนกวรรณ เจริญพันธุ์วงศ์ ผู้จัดการ หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท์ ทั้งนี้เพื่อแจกจ่ายแก่นิสิตและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19