ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61)
เข้าทดสอบออนไลน์ MSU IT EXIT EXAM ประจำปี 2564
ในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 30 สิงหาคม 2564

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและทำการทดสอบออนไลน์ได้ที่
https://eexam.msu.ac.th/schedule/login.php

และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่เพจ MSU IT EXIT EXAM
https://www.facebook.com/MSUITExitExam

คำถามที่พบบ่อย #itexitexam2564

 • ใครบ้างที่ต้องเข้าสอบ
  คำตอบ >>นิสิตชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา โดยคณะ-วิทยาลัยต้นสังกัดนิสิตเป็นผู้กำหนด📍
 • สอบไม่ผ่านครั้งที่ 1 ต้องทำอย่างไร
  คำตอบ >> นับจากวันที่สอบครั้งแรก 5 วันทำการ จะมีตารางสอบการเข้าสอบ IT Exit Exam ปรากฎขึ้น📍
 • ข้อสอบมีกี่ข้อ
  คำตอบ >>ข้อสอบมี 50 ข้อ คิดเป็นคะแนน 100 คะแนน 📍
 • สอบได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหรถึงวันที่เท่าไหร่
  คำตอบ >> 20 ก.พ. 64 – 30 ส.ค. 2564 📍
 • สอบได้กี่ครั้ง
  คำตอบ >>สอบได้จนกว่าจะผ่านการทดสอบตามวันเวลาที่กำหนด📍
 • ไม่เข้าทดสอบได้ไม
  คำตอบ >> การสอบ IT Exit Exam นิสิตที่มีรายชื่อเข้าทดสอบต้องเข้าสอบทุกท่าน เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลก่อนสำเร็จการศึกษา📍
 • สอบแล้วมีผลการสำเร็จการศึกษาหรือไม่
  คำตอบ >> ไม่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตที่สอบผ่านทางมหาวิทยาลัยจะมีใบประกาศนียบัตรมอบให้กับนิสิตเพื่อแสดงผลการวัดผลด้านเทคโนโลยีดิจิท้ล📍
 • ใบประกาศนียบัตรได้ตอนไหน
  คำตอบ >> รอประกาศเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จะรีบแจ้งนิสิตประมาณ กลางเดือนมีนาคม 2564 นะคะ ..📍
 • ใบประกาศนียบัตรมีความสำคัญไม?
  คำตอบ >> ในการเข้าทำงานมีความสำคัญมากในการพิจารณาเข้าทำงาน📍..จากประสบการณ์รุ่นพี่เล่าสู่รุ่นน้องค่ะ..
 • เวลาในการทำข้อสอบ
  คำตอบ >>45 นาที นับจากเริ่มจากเข้าระบบการสอบ📍
 • ทำไมคะแนนเป็น 0 และมีเวลาใช้ในการสอบ 45 นาที
  คำตอบ >>เมื่อเข้าสู่ระบบการสอบแล้ว นิสิตไม่ทำข้อสอบ ระบบจะทำการตรวจสอบจะนับถอยหลังตามเวลาที่กำหนด 45 นาที และตัดระบบเมื่อครบระยะเวลาการสอบ📍
 • ควรใช้อุปกรณ์อะไรในการทดสอบ
  คำตอบ >>แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้ในการสอบ
 • ดูผลคะแนนสอบย้อนหลังได้ที่ไหน
  คำตอบ >> https://eexam.msu.ac.th/schedule/login.php
 • กรณีไม่มีตารางสอบ..ต้องทำอย่างไร
  คำตอบ >> นิสิตสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ต้นสังกัดเพื่อขอเพิ่มรายชื่อเข้าสอบ IT Exit Exam