คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 👌รอบ 3 Admission 1 และ 2 จำนวนทั้งสิ้น 116 คน

🚩สมัครวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 ทาง เว็บไซต์ mytcas.com
🔴 ปฎิทินการดำเนินการ
➡️ 7-15 พฤษภาคม 2564 ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 64 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com
(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)
➡️ 7-15 พฤษภาคม 2564 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครแบบเรียงลำดับไม่เกิน 10 อันดับ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ mytcas.com พร้อมชำระเงินค่าสมัคร
➡️ 26 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com
➡️ 26-27 พฤษภาคม 2564 ผู้สมัครทุกคนเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือแสดงความจำนงในการประมวลผล ครั้งที่ 2
➡️ 1 มิถุนายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 3 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com
➡️ 10 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ
https://admission.msu.ac.th
🗂กำหนดการรายงานตัวจะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
🚩ติดต่อสอบถามการสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกรอบการศึกษา ได้ที่ 👉กองบริการการศึกษา
ติดต่อ Inbox ข้อความทาง Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham university
📲หรือโทรศัพท์ หมายเลข 043-754377 ในวันเวลาราชการ