ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษด้านนิวเคลียร์ฟิวชันและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Online) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ในวันพุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม