เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2564 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “การนำเสนอผลงาน SCiUS Forum ครั้งที่ 11” โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นาวสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วม 878 คน มีโครงงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวด 378 โครงงานใน 7 สาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมได้แก่ กิจกรรม Poster popular vote กิจกรรม Idea pitching และการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปอว.) เป็นประธานในพิธีเปิด โดย ปอว. กล่าวว่า ในยุคโควิคมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ของประชาชนทั่วไป ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย และโรงเรียน ล้วนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและช่วยเหลือประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนในโครงการ วมว. ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถสูงของประเทศ จึงเป็นอีกหนึ่งกำลังคนสำคัญของประเทศในอนาคต การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมนี้ จะช่วยดึงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการนำเสนอหรือสื่อสาร ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อแวดวงวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในกิจกรรมนี้ที่มีการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ11th SCiUS Forum จะจัดผ่านทางระบบออนไลน์ตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-20 มิถุนายน 2564 ผู้สนใจสามารถติดตามการ LIVE สดผ่านทางหน้าเพจโครงการ วมว. และติดตามข้อมูลกิจกรรมได้ทางเว็ปไซต์ https://sites.google.com/view/sciusforum11/home