คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับผลโหวต “อาจารย์ในดวงใจศิษย์ ประจำปี พ.ศ.2564” ได้แก่
1) อ.ดร.เอกพจน์ ศรีฟ้า ภาควิชาชีววิทยา
2) รศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ ภาควิชาฟิสิกส์
3) อ.ดร.วิญญา ดุงแก้ว ภาควิชาเคมี
4) ผศ.ดร.จีรนันท์ คำภักดี ภาควิชาคณิตศาสตร์
ผลโหวตโดนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน 2564 จำนวน 539 คน
โดยผู้ที่ได้รับผลโหวตจะเข้ารับรางวัลในพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 16 กันยายน 2564