คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรพจน์ บัวเขียว ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ ในการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 ครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน