” CHEM MSU TOGETHER RUN ” วิ่งสะสมระยะทาง
เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 5 มีนาคม 2565
เริ่มวิ่งสะสมระยะทาง ตั้งแต่วันที่ 6 – 30 มีนาคม 2565

*ลุ้นโล่รางวัลรวม 28 โล่ * สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVRXYt2mto3HdSZ_8Xfoe7CqUdvnMLePDYX_tbjAxfms4sQ/viewform?usp=sf_link


ประเภทการรับสมัคร

 1. FUN RUN (5.3 KM) ค่าสมัคร 390 บาท
  ผู้สมัครจะได้รับ
  – เสื้อส้ม 1 ตัว
  – เหรียญที่ระลึกคละแบบ 1 เหรียญ
  – ประกาศนียบัตร 1 ใบ
 2. MINI MARATHON (10.5 KM) ค่าสมัคร 450 บาท
  มีการแข่งขันเพื่อลุ้นรับโล่รางวัล ผู้สมัครจะได้รับ
  – เสื้อส้ม 1 ตัว
  – เหรียญที่ระลึกคละแบบ 1 เหรียญ
  – ประกาศนียบัตร 1 ใบ
  – ลุ้นรับโล่รางวัลตามเพศและช่วงอายุ จำนวน 24 โล่
  – ลุ้นรับโล่ over all จำนวน 4 โล่
 3. VIP FUN RUN (5.3 KM) ค่าสมัคร 1,000 บาท
  จะวิ่งหรือไม่วิ่งก็ได้
  ผู้สมัครจะได้รับ
  – เสื้อส้ม 1 ตัว, เสื้อน้ำเงิน 1 ตัว รวม 2 ตัว
  – เหรียญที่ระลึกคละแบบ 1 เหรียญ
  – ประกาศนียบัตร 1 ใบ
 4. VIP MINI MARATHON (10.5 KM) ค่าสมัคร 1,000 บาท
  จะวิ่งหรือไม่วิ่งก็ได้
  ผู้สมัครจะได้รับ
  – เสื้อส้ม 1 ตัว, เสื้อน้ำเงิน 1 ตัว รวม 2 ตัว
  – เหรียญที่ระลึกคละแบบ 1 เหรียญ
  – ประกาศนียบัตร 1 แผ่น
  – ลุ้นรับโล่รางวัลตามเพศและช่วงอายุ 24 โล่ (ถ้าร่วมวิ่ง)
  – ลุ้นโล่ over all 4 โล่ (ถ้าร่วมวิ่ง)
 5. เสื้อส้ม ที่ระลึกการแข่งขัน
  สำหรับผู้สนใจมีจัดจำหน่าย
  ในราคา 290 บาท
CHEM-MSU-TOGETHER-RUN