ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรี
(รอบที่ 1 Portfolio) โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-รร.เครือข่าย-2565

ดาวน์โหลด