วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ และนิสิตหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา ได้ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประพจน์ เกียรติโกมล ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้ความสนใจระบบเคลือบฟิล์มบาง และระบบพลาสมาไนไตรดิง ที่ถูกพัฒนาขึ้นในหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา สำหรับใช้ปรับปรุงผิวชิ้นส่วนโลหะที่ถูกใช้งานในระหว่างกระบวนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การเยี่ยมชมในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความร่วมมือทางวิชาการ การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยระหว่างทั้งสองหน่วยงานในอนาคตต่อไป

คณะนักวิจัยจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) นำโดย คุณประพจน์ เกียรติโกมล ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณประเสริฐ ภวสันต์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค คุณสุนิสา วัชรสิงห์ วิศวกรพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณณภัทร์ วรารัชต์กุล วิศวกรด้านการ scale up  และพัฒนาธุรกิจ และคุณดวงกมล สุทธิแพทย์ นักวิเคราะห์กลยุทธ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมถ่ายรูป ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะนักวิจัยจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา

ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และ ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ ระหว่างให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยเกี่ยวกับระบบเคลือบฟิล์ม

บรรยากาศระหว่างการสาธิตการทำงานของระบบเคลือบฟิล์มและตัวอย่างชิ้นงาน

นางสาวอัญธิกา ละครไชย และ นายวิวัฒน์ สังฆพิลา นิสิตปริญญาเอก (ผู้ช่วยวิจัย) หลักสูตร ปร.ด. ฟิสิกส์ ได้สาธิตการทำงานของระบบ RF-PECVD
นายนพพล เสาเวียง นิสิตปริญญาเอก (ผู้ช่วยวิจัย) หลักสูตร ปร.ด. ฟิสิกส์ ได้สาธิตการทำงานของระบบ FCVA
นางสาวสุนินาถ แก้วนิสัย นิสิตปริญญาเอก (ผู้ช่วยวิจัย) หลักสูตร ปร.ด. ฟิสิกส์ ได้สาธิตการทำงานของระบบ Plasma Nitriding

ภาพตัวอย่างชิ้นงานที่ใช้ทดสอบเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรและทำพลาสมาไนไตรดิง เพื่อเพิ่มสมบัติเชิงกลและความต้านทานการกัดกร่อนเชิงกายภาพและเชิงเคมี

ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ ได้สาธิตการทำงานของระบบ Magnetron Sputtering

ภาพขณะทดสอบระบบ Magnetron Sputtering

ภาพบรรยากาศ