คณะวิทยาศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธรณีวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองบริการการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธรณีวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 330 คน ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ โอกาสนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมทั้งหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในรการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (TCAS66) ซึ่งจะเริ่มในเดือนกันยายนนี้