1. เถารักน้อย Dischidia phuphanenis Chatan & Promprom พบที่อุทยานแห่งชาติภูผายล จ.สกลนครตีพิมพิ์ในวารสาร Phytokeys เมื่อปี 2563 (Promprom W, Chatan W (2020) A new species of Dischidia (Apocynaceae, Asclepiadoideae) from North-eastern Thailand. PhytoKeys 144: 23–30.

2. มะค่าแต้นครพนม หรือหมากแต้ Sindora stipitata Chatan & Promprom พบที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม ตีพิมพิ์ในวารสาร Phytokeys เมื่อปี 2561 (Promprom W, Chatan W, Saisaard P (2018) Sindora stipitata (Detarioideae, Leguminosae), a new species from Thailand. PhytoKeys 100: 149–156.

3. เสี้ยวพุ่มBauhinia thailandica Chatan & Promprom พบที่อุทยานแห่งชาติภูผายล จ.สกลนคร ตีพิมพิ์ในวารสาร Phytotaxa เมื่อปี 2561 (Chatan, W. and Promprom, W. 2018. New species of Bauhinia (Cercidoideae: Leguminosae) from Thailand. Phytotaxa 385 (1): 043–047.)

4. ตำลึงโคกหรือขี้กา Trichosanthes tricuspidata Lour. subspecies rotundata W.J.de Wilde and Duyfjes var. longirachis Chatan and Promprom พบที่จังหวัดมหาสารคาม ตีพิมพิ์ในวารสาร Pharmacognosy Journal เมื่อปี 2561 Chatan W, Promprom W (2018) New Medicinal Plant Variety of Trichosanthes tricuspidata Lour. (Cucurbitaceae) from Northeastern Thailand. Pharmacognosy Journal 10(1): 29-32.

5. ตาไก่ หรือตาไก่แดง Ardisia crenata Sims subsp. obtusifolia Chatan & W. Promprom  พบที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม ตีพิมพิ์ในวารสาร Phytokeys เมื่อปี 2560 (Chatan, W. and Promprom, W. 2017. New subspecies of Ardisia crenata (Primulaceae) from Thailand. Taiwania 62(2): 116-120.)

6. .เถากระไดลิง หรือ เสี้ยวภูลังกา Bauhinia nakhonphanomensis Chatan พบที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม ตีพิมพิ์ในวารสาร Phytokeys เมื่อปี 2556 Chatan W (2013) A new species of Bauhinia L. (Caesalpinioideae, Leguminosae) from Nakhon Phanom Province, Thailand. PhytoKeys 26: 1–5

  • Promprom, W. and Chatan, W.2017.  W. GC-MS Analysis and Antioxidant Activity of Bauhinia nakhonphanomensis Leaf Ethanolic Extract. Pharmacognosy Journal 9(5): 663-667.