มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล ISI Quartiles 1 และ 2ตั้งแต่ปี 2016-2020 จำนวน 1 สกุลใหม่ และ 28 สปีชีส์ใหม่

1. กิ้งกือหางแหลมแห่งวงการกิ้งกือ Thyropygus cimi Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2016 พบที่น้ำวังศรีธรรมโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตีพิมพ์ใน EUROPEAN JOURNAL OF TAXONOMY199: 1–37. Date of publication: 2016

2. กิ้งกือหางแหลมใบมีด Thyropygus culter Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2016 พบที่น้ำตกร้อน จังหวัดกระบี่ ตีพิมพ์ใน EUROPEAN JOURNAL OF TAXONOMY199: 1–37. Date of publication: 2016

3. กิ้งกือหางแหลมเท้าส้มหลังลาย Thyropygus forceps Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2016 พบที่น้ำวังศรีธรรมโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตีพิมพ์ใน EUROPEAN JOURNAL OF TAXONOMY199: 1–37. Date of publication: 2016

4. กิ้งกือหางแหลมสันตามยาว Thyropygus mesocristatus Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2016 พบที่น้ำปากถ้ำศรีเกษร จังหวัดสงขลา ตีพิมพ์ใน EUROPEAN JOURNAL OF TAXONOMY199: 1–37. Date of publication: 2016

5.กิ้งกือหางแหลมทหารเรือและจุฬาThyropygus navychula Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2016 พบที่หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ตีพิมพ์ใน EUROPEAN JOURNAL OF TAXONOMY199: 1–37. Date of publication: 2016

6.กิ้งกือหางแหลมวัดถ้ำเสือ Thyropygus planispina Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2016 พบที่วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ ตีพิมพ์ใน EUROPEAN JOURNAL OF TAXONOMY199: 1–37. Date of publication: 2016

7.กิ้งกือหางแหลมสุจริต Thyropygus sutchariti Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2016 พบที่แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตีพิมพ์ใน EUROPEAN JOURNAL OF TAXONOMY199: 1–37. Date of publication: 2016

8.กิ้งกือหางแหลมขอบหยัก Thyropygus undulatus Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2016 พบที่เขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ ตีพิมพ์ใน EUROPEAN JOURNAL OF TAXONOMY199: 1–37. Date of publication: 2016

9.กิ้งกือหางแหลมเกาะลันตา Thyropygus ursus Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2016 พบที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ตีพิมพ์ใน EUROPEAN JOURNAL OF TAXONOMY199: 1–37. Date of publication: 2016

10. กิ้งกือหางมนคาเมเลี่ยน Litostrophus chamaeleon Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2018 พบที่โรงแรมทอแสง จังหวัดอุบลราชธานี ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS 32: 159–195. Date of publication: 2018

11. กิ้งกือหางมนสระบุรี Litostrophus saraburensis Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2018 พบที่วัดพุทธนิมิตร จังหวัดสระบุรี ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS 32: 159–195. Date of publication: 2018

12. กิ้งกือหางมนหลังจุดส้ม Atopochetus anaticeps Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2018 พบที่วัดพุแค จังหวัดสระบุรี ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS 32: 159–195. Date of publication: 2018

13. กิ้งกือหางมนปลายเกลียว Atopochetus helix Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2018 พบที่สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS 32: 159–195. Date of publication: 2018

14. กิ้งกือหางมนปลายขน Atopochetus setiferus Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2018 พบที่หุบป่าตาด จังหวัดอุทัยธานี ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS 32: 159–195. Date of publication: 2018

15. กิ้งกือหางมนสงขลาAtopochetus spinimargo Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2018 พบที่วัดเจริญภูผา จังหวัดสงขลา ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS 32: 159–195. Date of publication: 2018

16. กิ้งกือหางมนสิมิลัน Atopochetus truncatus Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2018 พบที่หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS 32: 159–195. Date of publication: 2018

17. กิ้งกือหางมนเทาขาแดง Atopochetus uncinatus Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2018 พบที่เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS 32: 159–195. Date of publication: 2018

18. กิ้งกือหางมนแดงส้ม Atopochetus weseneri Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2018 พบที่เกาะ สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS 32: 159–195. Date of publication: 2018

19. กิ้งกือหางมนน้อยเขียวมะกอกหัวครีม Coxobolellus albiceps Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2020 พบที่ถ้ำผาตูบ จังหวัดน่าน ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS: Date of publication: 2020

20. กิ้งกือหางมนน้อยสะแกราช Coxobolellus compactogonus Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2020 พบที่สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS: Date of publication: 2020

21. กิ้งกือหางมนน้อยดำขอบน้ำตาล Coxobolellus fuscus Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2020 พบที่น้ำตกเกริงกระเวีย จังหวัดกาญจนบุรี ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS: Date of publication: 2020

22. กิ้งกือหางมนน้อยเจ้าพ่อพระวอ Coxobolellus nodosus Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2020 พบที่ศาลเจ้าพ่อพระวอ จังหวัดตาก ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS: Date of publication: 2020

23. กิ้งกือหางมนน้อยปลายหยัก Coxobolellus serratus Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2020 พบที่เขากะโหลก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS: Date of publication: 2020

24. กิ้งกือหางมนน้อยลำปาง Coxobolellus simplex Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2020 พบที่ถ้ำผาผ่างาม จังหวัดลำปาง ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS: Date of publication: 2020

25. กิ้งกือหางมนน้อยเทาเขียว Coxobolellus tenebris Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2020 พบที่ถ้ำเขาวงพรหมจรรย์ จังหวัดอุทัยธานี ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS: Date of publication: 2020

26. กิ้งกือหางมนน้อยลายเสือ Coxobolellus tigris Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2020 พบที่ถ้ำยายไอ๋ จังหวัดชุมพร ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS: Date of publication: 2020

27. กิ้งกือหางมนน้อยน่าน Coxobolellus transversalis Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2020 พบที่ถ้ำผาตูบ จังหวัดน่าน ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS: Date of publication: 2020

28. กิ้งกือหางมนน้อยเชียงดาว Coxobolellus valvatus Pimvichai, Enghoff, Panha & Backeljau 2020 พบที่วัดถ้ำเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตีพิมพ์ใน INVERTEBRATE SYSTEMATICS: Date of publication: 2020