ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศผลคะแนน Pre-TCAS66

ประกาศผลวันที่ 5 สิงหาคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมั่นใจ

รู้สึกแบบนี้กันหรือเปล่า?- ขาดความมั่นใจทุกครั้งที่พูดภาษาอังกฤษ- ฟังเจ้าของภาษาเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ- พูดไปแล้วกลัวผิด เลยไม่กล้าพูดซักทีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาองค์กรดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์ มมส ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมั่นใจ นำทีมโดย...

คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx

คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPExเมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์...

นิสิต มมส คว้ารางวัลการแข่งขัน Startup Thailand League 2022 จากผลิตภัณฑ์ “ข้าวอาร์เอส”ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีม That ’Rice ผลิตภัณฑ์ “ข้าวอาร์เอส” ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในเวทีการแข่งขัน Startup...

การประชุมเพื่อเลือกคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมเพื่อเลือกคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5(1) ข้อ 6 และข้อ...

แผนผังเว็บไซต์

เกี่ยวกับคณะ ข้อมูลพื้นฐานความเป็นมาหน่วยงานภาควิชาคณิตศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ภาควิชาชีววิทยาภาควิชาเคมีพิพิธภัณฑ์เห็ดมีฤทธิ์ทางยาหน่วยบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการโครงการ วมว.บุคลากรผู้บริหารบุคลากรสายวิชาการภาควิชาคณิตศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ภาควิชาชีววิทยาภาควิชาเคมีบุคลากรสายสนับสนุนรายงานประจำปีวิดีทัศน์นะนำคณะปฏิทินกิจกรรมติดต่อเราหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาวิจัยงานวิจัยโดดเด่นหน่วยวิจัยผลงานวิจัยแยกรายปีรายชื่อนักวิจัยบริการวิชาการศูนย์บริการวิชาการหน่วยบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาสำหรับนิสิตสำหรับบุคลากรระบบสารสนเทศE-officeTORTQFจองห้องประชุมบันทึกภาระงานระบบบันทึกโครงการระบบติดตามงบประมาณ (FIN)แบบฟอร์ม ประกาศข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมชีวิตในมหาวิทยาลัยENG

ถาม – ตอบ