NEWS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ (ครั้งที่ 2)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี"โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ (ครั้งที่ 2)"ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 16...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี"โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ"รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์วันที่ 12-15 มิถุนายน 2564ที่เว็บไซต์ https://registration.msu.ac.th

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ (ครั้งที่ 2)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 (Direct Admission)"โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ (ครั้งที่ 2)" ในระหว่างวันที่ 11-14...

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่4 รับตรงอิสระ โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 (Direct Admission)"โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ"โดยรับสมัครใน 9 สาขาวิชา ได้แก่1) วท.บ....

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น.(ภาคเช้านิสิตเข้าร่วมปฐมนิเทศในระดับมหาวิทยาลัย เวลา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. ระยะที่ 3

ประกาศ โครงการ วมว.ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4โครงการ วมว. ระยะที่ 3 วันเวลาในการสอบ :...

ประกาศการเลื่อนสอบรอบสอง และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โครงการ วมว.ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศการเลื่อนสอบรอบสอง และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโครงการ วมว.ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันเวลาในการสอบ : วันอาทิตย์ที่...

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย (ระดับปริญญาตรี) งบรายได้ 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ระดับปริญญาตรี) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

The 13th MSU Bio Research Annual Meeting

The...