NEWS

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่4 รับตรงอิสระ โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 (Direct Admission)"โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ"โดยรับสมัครใน 9 สาขาวิชา ได้แก่1) วท.บ....

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้จองห้องเพื่อการสอนออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้อำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ในการใช้ห้องเพื่อสอนออนไลน์ โดยการจองผ่านระบบจองห้องประชุม (ใช้ user และ password เดียวกันกับระบบ e-office) โดยเปิดให้จอง 12...

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน"ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564...

ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่มีการบริหารจัดการการทวนสอบฯ ในระดับดีเยี่ยม

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2564...

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ (ครั้งที่ 2)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 (Direct Admission)"โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ (ครั้งที่ 2)" ในระหว่างวันที่ 11-14...

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2564 (รอบ 3) ในระหว่างวันที่ 2-16 มิถุนายน 2564ระบบในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Fossil for Kids ตอน จากทะเลสู่บก (From the sea to the land)

น้องๆ อยู่บ้านเบื่อมั้ย? มาสร้างงานศิลปะแสนสนุก เสริมความรู้ด้านบรรพชีวิน และฝึกภาษาอังกฤษกันเถอะ กิจกรรมวันเสาร์ Fossil for Kids ตอน จากทะเลสู่บก (From...

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ จำนวน 53 รายการ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ จำนวน 53 รายการ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ (ครั้งที่ 2)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี"โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ (ครั้งที่ 2)"ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 16...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี"โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ"รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์วันที่ 12-15 มิถุนายน 2564ที่เว็บไซต์ https://registration.msu.ac.th