ข่าวประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ กรณีชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ในราชการต่อไป โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 551 รายการ ประจำปี 2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง การจำหน่ายพัสดุ กรณีชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ในราชการต่อไป โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 551 รายการ ประจำปี 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ SC3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ SC3 จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดการเรืองแสงของสาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดการเรืองแสงของสาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสารหรือลดขนาดอนุภาคด้วยอัลตร้าโซนิก (Ultrasonic Liquid Processor) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสารหรือลดขนาดอนุภาคด้วยอัลตร้าโซนิก (Ultrasonic Liquid Processor) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC milling machine) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC milling machine) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ [SC2] จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 1 งาน...

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ วมว. (SC2-202)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ วมว. (SC2-202)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑...

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ วมว. (SC2-202)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ วมว. (SC2-202)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด...