เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 11 รายการ ใช้เวลาทำการแข่งขันทั้งสิ้น 3 วัน ได้แก่ วันที่ 4 ก.ย. 2564 แข่งขันในระดับ ม.ต้น ได้แก่ ารประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ วันที่ 5 ก.ย. แข่งขันในระดับ ม.ปลาย ได้แก่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และการแข่งขัน Crossword โดยมีครู นักเรียน จากทั่วประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก รายละเอียดการแข่งขันและผลรางวัลสารมารถติดตามได้ที่ https://stc.msu.ac.th/sciweek