เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รายการ ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูน การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์แนะนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยได้รับความสนใจจากครูและนักเรียน จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจำนวนมาก

ติดตามผลแข่งขันได้ที่ https://stc.msu.ac.th/sciweek