เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยทีมงานวิจัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้ผลงานด้านการวิจัยข้าว วิจัยดินเค็ม และวิจัยด้านอื่น ๆ เนื่องในโอกาสพิธีเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” โดยศูนย์นวัตกรรมบ้านปลาบู่พลังปัญญา ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยมีวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมการเยี่ยมชมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ได้แก่ ฐานดูแลสุขภาพด้วยวิถีบำบัดด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ฐานกระบวนการผลิตอาหารด้วยระบบเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ฐานวิถีนวัฒนธรรมการผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมปลาบู่