คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และนิสิตคณะอื่น ๆ ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ “ผู้ประกอบการพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ” บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
“สหกิจศึกษากับเวสเทิร์นดิจิตอล”
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 12.30 – 16.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex

สมัครเข้าร่วมได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkAex4MtzTMHoZOMZmJyBObZTHDdp_p_pv5MJ4JJd4h1nwcw/viewform
ลิงค์เข้าร่วมโครงการ (Cisco Webex) : https://msu-th.webex.com/meet/science