เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการผู้ประกอบการพบนิสิต “สหกิจศึกษากับเวสเทิร์นดิจิตอล” ขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบริษัท Western Digital โครงการสหกิจศึกษาที่ Western Digital รายละเอียดพร้อมเงื่อนไขการสมัคร ตลอดจนการพูดคุยกับรุ่นพี่และผู้มีประสบการณ์ตรง โดยมีนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 361 คน