คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาสถิติ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยได้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2564 มีผู้ได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรี อว. จำนวน 14 ราย และข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 82 ราย